[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

ติดต่อภายในโรงเรียน


ภาพกิจกรรม
ประเมินพนักงาน ลูกจ้าง

 
แผนผังหน่วยงาน
������������������������������
Click ดูประวัติ
นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายกลม ทวีชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารงานทั่วไป/บุคคล
Click ดูประวัติ
นายชลอ เมืองทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารวิชาการ/งบประมาณ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : ฝ่ายบริหารการศึกษา
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน
053456494
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5